O mnie


Data urodzenia: 29.01.1979 r.

Miejsce urodzenia: Oleśnica , woj. dolnośląskie

Rodzina: żona Izabela, syn Maksymilian (ur. 2006), syn Wiktor (ur. 2009)

WYKSZTAŁCENIE:

1986-1987 Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi

1987-1994 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pionkach (jeden semestr w roku szkolnym 1992/1993 Szkoła Podstawowa nr 2 w Oleśnicy)

1994-1998 XI Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie (Ogólnokształcące Liceum Wojskowe)

1998-2000 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Elektroniki, studia przerwane z przyczyn osobistych i światopoglądowych)

2000-2003 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek matematyka, specjalność nauczycielska, średnia ocen na dyplomie licencjackim 4,98)

2003-2005 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek matematyka, specjalność nauczanie matematyki i informatyki, średnia ocen na dyplomie magisterskim 4,80)

2012 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska

2014 – uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu matematycznego przez mojego ucznia BARTOSZA RAJCZYKA

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

OD 1.09.2003 – NADAL nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jana de La Salle w Częstochowie, stopień nauczyciela dyplomowanego od 2013 roku

OD 20.02.2006 – 30.06.2006 oraz OD 1.10.2007 – 30.09.2011 asystent w Zakładzie Informatyki Stosowanej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

OD 1.10.2011 – 28.02.2013 asystent w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

OD 1.03.2013 – 31.03.2014  adiunkt w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

OD 1.04.2014 – 30.09.2017  adiunkt w Zakładzie Informatyki Stosowanej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

OD 1.10.2017 – NADAL  adiunkt w Katedrze Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pracowałem też dorywczo w Kolegium Informatycznym w Wodzisławiu Śląskim oraz w WSHE i AHE w Łodzi (Państwowy Uniwersytet Wirtualny, e-wykładowca, pełnienie funkcji prodziekana kierunku informatyka) oraz Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Częstochowie

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

Rachunek Prawdopodobieństwa
Elementy teorii obsługi masowej
Wstęp do Informatyki
Wstęp do programowania (Programowanie proceduralne)
Algorytmy i struktury danych
Podstawy informatyki (Informatyka)
Statystyka
Języki, gramatyki, automaty
Teoria złożoności obliczeniowej
Metody numeryczne
Logika i teoria mnogości
Analiza matematyczna
Algebra
Dydaktyka matematyki
Dydaktyka informatyki
Modelowanie komputerowe
Projekty oprogramowania edukacyjnego
Podstawy techniki cyfrowej
Wizualizacja danych w 2D oraz 3D
Systemy  zarządzania treścią
Systemy operacyjne
Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki
Komputerowa analiza danych
Programowanie komponentowe
Zaawansowane programowanie w JAVIE

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Teoria obsługi masowej i jej zastosowanie w informatyce, w szczególności uogólnienia klasycznych modeli systemów obsługi związane z analizą modeli informatycznych o stochastycznym charakterze działania, metody analityczne i symulacyjne.

Jestem współtwórcą i uczestnikiem seminarium naukowego TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, prowadzonego przez prof. dr hab. Olega Tikhonenko, założonego w 2007 roku w Instytucie Matematyki i Informatyki AJD w Częstochowie.

Adres strony seminarium: www.tom-pcz.w.of.pl

SPIS PUBLIKACJI NAUKOWYCH:

[1] Tikhonenko Oleg, Ziółkowski Marcin – „Queueing Systems with Common Memory Space”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 10, materiały konferencyjne konferencji naukowej „Applications of Algebra”, Zakopane 7-13 marca 2005 (str. 131-149);

[2] Tikhonenko Oleg, Ziółkowski Marcin – „Queueing Systems with Non-Homogeneous Internal and External Demands ”, materiały konferencyjne 13 konferencji naukowej „Czech-Polish-Slovak Mathematical School” , Hlubos 2-4 czerwca 2005 (str. 66-71);

[3] Tikhonenko Oleg, Ziółkowski Marcin – „Queueing Systems with Random Volume Internal and External Calls ”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 11, materiały konferencyjne konferencji naukowej „Applications of Algebra In Logic and Computer Science ”, Zakopane 6-12 marca 2006 (str. 103-120);

[4] Tikhonenko Oleg, Ziółkowski Marcin – „Combinations of Queueing Systems with Common Memory Space”, materiały konferencyjne międzynarodowej konferencji naukowej „Mathematical Methods for Increasing Efficiency of Information Telecommunication Networks”, Grodno 29 stycznia -1 lutego 2007(str. 236-242) ;

[5] Tikhonenko Oleg, Gola Artur, Ziółkowski Marcin – „Estimations of loss characterisics of single-server queueing systems with non-homogeneous customers”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 13, (2008) (str. 53-66);

[6] Ziółkowski Marcin – „Generalization of probability density of random variables”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 14, (2009) (str. 165-172);

publikacja

[7] Tikhonenko Oleg, Gola Artur, Ziółkowski Marcin – “An influence of service discipline on characteristics of a single-server queue with non-homogeneous customers”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 15, (2010) (str. 191-200);

[8] Ziółkowski Marcin – “M/M/n/m queueing system with non-identical servers”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 16, (2011) (str. 163-168);

publikacja

[9] Ziółkowski Marcin – „Modele i algorytmy wyznaczania objętości pamięci systemów informatycznych w warunkach niepewności stochastycznej”, rozprawa doktorska, Częstochowa (2011);

rozprawa doktorska

[10] Ziółkowski Marcin – „Stochastic server model with limited storage size”, materiały konferencyjne międzynarodowej konferencji naukowej „International Congress on Computer Science: Information Systems and Technologies”, Mińsk, 31.10-3.11 2011 (zeszyt 2, str. 71-74);

artykuł

[11] Ziółkowski Marcin – “Some practical applications of generating functions and LSTS”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 17, (2012) (str. 97-110);

artykuł

[12] Ziółkowski Marcin, Małek Jacek – “M/M/n/(m,V) queueing systems with a rejection mechanism based on AQM”, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Volume 12, Issue 1 (2013) (str. 121-130);

artykuł

[13] Ziółkowski Marcin, Małek Jacek – “Queueing system M/M/n/(m,V) with non-identical servers”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 18, (2013) (str. 29-39);

artykuł

[14] Jędrzejewski Jacek, Ziółkowski Marcin – “Divisibility and its application in teaching mathematics in the third educational level”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 19, (2014) (str. 71-82);

artykuł

[15] Stępień Lidia, Stępień Marcin Ryszard, Ziółkowski Marcin – “On teaching of geometric transformations in school”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 19, (2014) (str. 153-164);

artykuł

[16] Stępień Lidia, Stępień Marcin Ryszard, Ziółkowski Marcin – “Time calculations in school”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 20, (2015) (str. 21-28);

artykuł

[17] Marcin Ziółkowski, Lidia Stępień, Marcin Ryszard Stępień – „The usage of monotonic and injective function concepts in solving simple equations and inequalities”, Studia i Materiały, nr 12, (2016) (str. 37-46);

[18] Oleg Tikhonenko, Marcin Ziółkowski – „Combination of Queueing Systems of Different Types with Common Buffer: A Theoretical Treatment”, Communications in Computer and Information Science, vol 800. Springer, Cham (2017) (str 158-167);

[19] Marcin Ziółkowski, Lidia Stępień, Marcin Ryszard Stępień, Artur Gola – „Applications of Python programs in solving of equations based on selected numerical methods”, prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zeszyt 22, (2017) (str. 31-45);

artykuł

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA: 

1. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Matematyka – Świat liczb” – program nauczania matematyki w trzecim etapie edukacyjnym
RES POLONA Wyd. 2012 ISBN 978-83-7071-647-9 stron: 30

2. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Matematyka – Świat liczb” – podręcznik do klasy pierwszej gimnazjum
RES POLONA Wyd. 2012 Nr dop. 370/1/2011 ISBN 978-83-7071-560-1 stron: 259

3. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Matematyka – Świat liczb” – zbiór zadań do klasy pierwszej gimnazjum
RES POLONA Wyd. 2012 ISBN 978-83-7071-561-8 stron: 139

4. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Matematyka – Świat liczb” – poradnik dla nauczyciela do klasy pierwszej gimnazjum
RES POLONA Wyd. 2012 ISBN 978-83-7071-648-6 stron: 133

5. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Matematyka – Świat liczb” – podręcznik do klasy drugiej gimnazjum
RES POLONA Wyd. 2013 Nr dop. 370/2/2013 ISBN 978-83-7071-562-5 stron: 191

6. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Matematyka – Świat liczb” – zbiór zadań do klasy drugiej gimnazjum
RES POLONA Wyd. 2013 ISBN 978-83-7071-563-2 stron: 120

7. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Matematyka – Świat liczb” – poradnik dla nauczyciela do klasy drugiej gimnazjum
RES POLONA Wyd. 2013 ISBN 978-83-7071-552-6 stron:122

8. Jacek Jędrzejewski, Agnieszka Vizvary, Marcin Ziółkowski
„Repetytorium z matematyki”
RES POLONA Wyd. 2012 ISBN 978-83-7071-657-8 stron: 216
Materiał pomocniczy dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE: sport (lekkoatletyka, piłka nożna), gotowanie:), muzyka (zarówno biernie – czyli słuchanie jak i czynnie – komponowanie, gra na gitarze elektrycznej, pisanie tekstów)